JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1433-15

Fråga om betydelsen av att ett område av Energimyndigheten utpekats som varande av riksintresse för vindkraft när kommunen i sin översiktsplan reserverat området för friluftsliv (strövområde).

Tillhörande dokument