JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1444-15

Bullerplank och förrådsbyggnader var enligt bygglovsansökan delvis placerade på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Då Mark- och miljööverdomstolen fann att det var möjligt att planenligt tillgodose dessa  ändamål inom planområdet kunde bygglov ges för bostadsbyggnaderna och parkeringsplatserna trots att bygglov inte kunde ges för alla sökta åtgärder.

Tillhörande dokument