JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1548-14

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att bygglov kan lämnas till ändrad användning av en stärkelsebyggnad till enbostadshus utan hinder av närhet till svinproduktion. Två ledamöter var skiljaktiga.

 

Tillhörande dokument