JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 169-15

Fråga om varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL är uppfyllt vid byte av fönster från fönster med spröjs till fönster utan spröjs.

Tillhörande dokument