JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1822-15

En vägförening som äger en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som sökt bygglov avser har ansetts ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Underinstansernas avgöranden har därför undanröjts och målet återförvisats till länsstyrelsen för prövning i sak av föreningens överklagande.

Tillhörande dokument