JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2005-15

Ett växthus har av MÖD bedömts planstridigt i två hänseenden. Dels har växthuset placerats för nära tomtgränsen. Dels har uppförandet av växthuset inneburit att planens bestämmelser om att bara en byggnad får uppföras inte iakttagits. MÖD avslår bygglovsansökan

Tillhörande dokument