JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2233-15

Detaljplan för central del av Stenungsund som ger möjlighet till byggande av sex- och sjuvåningshus har inte ansetts innebära betydande olägenhet för närbelägen villa- och bostadsrättsbebyggelse.

Tillhörande dokument