JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2287-15

Målet avser ansökan om bygglov för uppförande av balkong. Frågan är om den sökta åtgärden strider mot bestämmelser i detaljplanen om förbud mot förvanskning av äldre byggnader och av stadsbilden.

Tillhörande dokument