JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2608-15

Ett föreläggande att riva del av en tillbyggnad har inte ansetts tillräckligt tydligt för att kunna godtas. MÖD har därför upphävt nämndens rättelseföreläggande om rivning av byggnation utförd utan lov.

Tillhörande dokument