JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2832-15

Eftersom länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden inte inneburit en prövning i sak har beslutet inte varit överklagbart. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och länsstyrelsens beslut stått fast.

Tillhörande dokument