JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2904-15

Fråga om nybyggnad av fritidshus som skymde sjöutsikten från en grannfastighet. Även om utsikten begränsades fann MÖD att delar av utsikten alltjämt kvarstod varför det inte var fråga om en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

Tillhörande dokument