JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3047-15

Ett beslut om användningsförbud fattat av en enhetschef och en byggnadsinspektör på delegation kan inte jämställas med att fråga om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vidtagen rättelse innan ett sådant sammanträde innebär sålunda att byggsanktionsavgift inte kunnat tas ut. 11 kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900).

Tillhörande dokument