JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3455-15

Klagorätt i mål om detaljplan. En fastighetsägare har fått överklaga ett beslut att anta detaljplan trots att fastigheten inte gränsar till planområdet. MÖD har bedömt att genom den överklagade detaljplanen har den ungefärliga sträckningen av en framtida förbindelse pekats ut som innebär att vägen oundvikligen kommer att behöva gå över klagandens fastighet. Klaganden har därmed ansetts berörd av planen.

Tillhörande dokument