JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3554-15

För fastigheten gällande detaljplan framgick att området endast fick användas för koloniträdgårdsändamål. Huvudbyggnaden kunde därmed inte anses utgöra ett enbostadshus som gjorde att undantagsreglerna för bygglovsplikt för komplementbyggnader i 9 kap. 4 och 4 a §§ PBL blev tillämpliga.

Tillhörande dokument