JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3850-15

Tillsyn enligt PBL. Nämnd borde ha vidtagit tillsynsåtgärd efter anmälan från närboende om att byggbodar uppställda i anslutning till byggarbetsplats saknade bygglov.

Tillhörande dokument