JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3878-15

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut om bygglov eftersom högsta tillåtna byggnadshöjd överskridits och avvikelsen inte kunnat ses som liten.

Tillhörande dokument