JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4472-15

Bygglov. Sökt utformning med loftgångar har bedömts innebära betydande olägenhet för boende i intilliggande byggnad på grund av insyn. Bygglov har inte beviljats eftersom alternativa utformningar finns som inte begränsar den i detaljplanen angivna byggrätten.

Tillhörande dokument