JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4729-14

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en förändrad användning av en byggnad inte varit väsentlig och således inte krävt bygglov. Den kommunala nämnden har därmed haft fog för sitt beslut att inte ingripa.

Tillhörande dokument