JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5081-15

Byte av fönster i en byggnad med 1920-talsklassicismens tidstypiska särdrag har inneburit en ändring vad avser bl. a. upphängningssätt material, färg och fönsterindelning. Mark- och miljööverdomstolen  gör bedömningen att fönsterbytet är en sådan ändring som avsevärt påverkar  byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov        (9 kap.   2 § p. 3 c PBL). 

Tillhörande dokument