JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5105-15

Målet avser föreläggande om rättelse avseende användning av byggnad samt beslut att ta ut sanktionsavgift enligt PBL. Frågan är främst om det krävs bygglov för att ändra användningen från hotell till asylboende. Eftersom MÖD finner att bygglov inte krävs finns inte heller fog för att pröva om det  föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov eller att ta ut sanktionsavgift.

Tillhörande dokument