JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5374-15

En fastighetsägare kan inte föreläggas att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem eftersom det saknas uttryckligt författningsstöd för ett sådant föreläggande. MÖD har därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit ansökan om utdömande av vite.

Tillhörande dokument