JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5580-14

Detaljplanen för Albano och delar av Norra Djurgården har bedömts uppfylla tydlighetskravet i ÄPBL och inget annat hinder har bedömts föreligga mot planen. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt detaljplanen.

 

Tillhörande dokument