JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5588-14

Bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus. Prövning av invändningar om att lovet inte har stöd i detaljplanen vad gäller byggnadshöjd, våningsantal och byggnadsarea. Vidare fråga om betydande olägenhet (insyn, hinder av solljus) och anpassning till områdets karaktär. I prövningen ingår även ställningstagande till takkupor (eg. frontespiser) och utkragande byggnadsdel över en hörnavskärning på bottenvåning.

Tillhörande dokument