JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5840-14

Delar av en detaljplan har upphävts efter kommunens medgivande, då det bedömdes att ett riksintresse skulle ha skadats påtagligt om hela planen skulle genomföras.

Tillhörande dokument