JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6062-14

Fråga om bygglov för takbeklädnad av alu-zink på ett bostadshus i ett radhusområde med huvudsakligen platta tak av svart eller mörkgrå papp.  Bländning och solreflexer från taket har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap. 2 § ÄPBL och bygglovsansökan har inte avslagits enligt den bestämmelsen. Däremot har MÖD funnit att färgvalet, dvs. takbeklädnadens ytskikt, inte ger en god helhetsverkan och att det därför inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § ÄPBL. 

Tillhörande dokument