JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6087-14

Fråga om kommun genom hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 14-15 och 18  §§ äldre plan- och bygglagen har kunnat förelägga en byggherre vid vite att lämna in dokumentation som visar att tekniska egenskapskrav har uppfyllts.

Tillhörande dokument