JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 6560-15

MÖD har funnit att ett bygglov strider mot detaljplanen såvitt avser byggnadshöjd, antal våningar och balkonger på prickmark och att det inte är fråga om en liten avvikelse.

Tillhörande dokument