JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7052-15

Ett föreläggande enligt PBL har inte har ansetts tillräckligt tydligt och precist och har därför upphävts.

Tillhörande dokument