JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7109-15

Fråga om vilken fasad som ska ligga till grund för beräkning av tillåten byggnadshöjd då två fasader vetter mot allmän plats.

Tillhörande dokument