JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7493-14

Komplementbyggnad har med dess tänkta placering och utformning inte ansetts medföra betydande olägenheter för grannfastighet.

Tillhörande dokument