JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7526-14

Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsisolering har ansetts som en åtgärd vid tillämpning av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Då åtgärden påbörjats före de 2 maj 2011 har någon byggsanktiosavgift inte kunnat tas ut.

Tillhörande dokument