JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7679-14

Frågan i målet avser om positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadhus kan meddelas med hänsyn till riksintressen och intentionerna i översiktsplanen.

Tillhörande dokument