JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8175-14

Bygglovsprövningen har inte avsett det utförande som angetts i ansökan. Bygglovet har därför undanröjts och målet visats åter till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument