JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8864-14

Fråga vid förhandsbesked om markens lämplighet enligt 2 kap. 3 § ÄPBL med hänsyn till markförhållandena på platsen och möjligheterna att lösa va-frågan.

Tillhörande dokument