JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: 9113-14

Fråga om en byggnadsåtgärd kan anses utgöra ett skärmtak och därmed förenlig med gällande områdesbestämmelser.

Tillhörande dokument