JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9209-14

Detaljplan har upphävts då en ledamot hos stadsbyggnadsnämnden varit jävig enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900) vid nämndens handläggning av planen.

Tillhörande dokument