JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9535-14

Mark- och miljööverdomstolen beviljar bygglov för nybyggnad av en telemast och två teknikbodar på en fastighet. Domstolen finner att åtgärderna inte står i strid med planens syfte och att dessa kan bedömas som en liten avvikelse från planen.

Tillhörande dokument