JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9642-13

Ansökan om bygglov för vindkraftverk. Eftersom skuggfrågan inte hade utretts har målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument