JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2854-14

Altan som underbyggts under mark har bedömts inte utgöra en tillbyggnad men tillföra byggnadsarea. Frågan om ändring av byggnadsarean har därför återförvisats till nämnden i ärende avseende klagomål om olovligt byggande.

Tillhörande dokument