JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10208-15

Ledningsrätt har getts för en befintlig underjordisk gasledning. Mark- och miljödomstolens dom, som innebar bl.a. att den av Lantmäteriet beviljade ledningsrätten upphävts på en viss delsträcka, har ändrats.

Tillhörande dokument