JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 10213-15

Frågan i målet gäller om ett beslut om fastighetsreglering, innebärande att mark inom ett strandskyddat område sammanförs med en bostadsfastighet, ska tillåtas mot bakgrund av bestämmelserna i 3 kap. FBL. MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att fastighetsregleringen står i strid med dessa bestämmelser och att Lantmäteriets beslut därför ska upphävas.

Tillhörande dokument