JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 151-16

Mark- och miljödomstolen har i ett mål om omprövning av gemensamhetsanläggning utan yrkande av klaganden ändrat fördelningen av förrättningskostnader till klagandens nackdel. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en sådan ändring går utöver vad som yrkats och således strider mot den i 27 § andra stycket ärendelagen fastslagna principen om förbud mot reformatio in pejus. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt underrättens dom i den del den avser fördelning av förrättningskostnader.

Tillhörande dokument