JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2651-16

Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening har vid årsstämma beslutat att om man inte kan närvara på städdagen, så har man 14 dagar på sig att utföra de uppdrag som styrelsen tilldelar en, annars får man betala 500 kr. Avgiften har ansetts strida mot lagen om förvaltning av samfälligheter.

Tillhörande dokument