JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2788-16

Lantmäteriet har rätt att debitera kostnad för hyra av sammanträdeslokal som förrättningskostnad med stöd av 2 kap. 6 § fjärde stycket FBL.

Tillhörande dokument