JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5933-14

Frågan om det funnits förutsättningar för omprövning av en gemensamhetsanläggning enligt 35 § anläggningslagen innebärande att även en vändplan skulle omfattas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit fråga om inträffade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan varför omprövning har kunnat ske.

Tillhörande dokument