JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6337-15

Fråga om ersättning för upphävande och ändring av servitut.   Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ersättningen till avträdande fastigheter vid bl. a. ändring av ett servitut ska bestämmas till ett högre belopp än underinstanserna funnit. Även fråga om rättegångskostnader. 

Tillhörande dokument