JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 6813-15

råga om en ledningsrätt i en tunnel medfört sådant synnerligt men för fastighetsägaren att den berörda tunneln ska lösas in (12 § ledningsrättslagen).

Tillhörande dokument