JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7713-15

Klander av föreningsstämmobeslut. Fråga uppstod om stämman beslutat att uppsätta vägbom  inom en gemensamhetsanläggning där det enligt anläggningsbeslutet var förbjudet att uppsätta grind på förrättningsvägen.

Tillhörande dokument