JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8245-15

Fråga om tillämpning av 7 kap. 14 § JB. MÖD har bedömt att förvärvaren av en fastighet med hänsyn till förhållandena på platsen borde ha känt till att fastigheten belastades av ett vägservitut, trots en garanti i köpekontraktet om att fastigheten inte belastades av några andra servitut eller nyttjanderätter än en ledningsrätt.

 

Tillhörande dokument