JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 8650-15

Lantmäteriet har fattat beslut om ledningsförrättning utan att delge en sakägare och utan att hålla sammanträde i ett ärende med motstridiga intressen. MÖD konstaterar att bristerna i Lantmäteriets handläggning är sådana att Lantmäteriet har saknat förutsättningar för att fatta ett förrättningsbeslut. Målet återförvisas därför Lantmäteriet.

Tillhörande dokument